+420 774 434 535

Hlavní výhody izolací Akvatronem

 • zajišťují nepropustnost vody, solných roztoků,ropných produktů atp.
 • jsou odolné ve styku s prostředím pH 3 - 11
 • lze je aplikovat proti pozitivnímu i negativnímu tlaku kapalin
 • zacelí vlasové trhliny do 0,4 mm
 • nedají se probodnout,roztrhnout ani jinak porušit jako fóliové izolace
 • mohou být aplikovány na starý i čerstvý beton
 • možnost aplikace na čerstvý beton významně urychlí postup prací
 • mají životnost prakticky totožnou s životností stavební konstrukce
 • zvyšují mechanickou pevnost povrchu stavební konstrukce
 • jsou propustné pro vzduch
 • nepotřebují pro aplikaci suchý podklad, ale naopak dostatek vlhkosti
 • zpomalují rozpad stavebních konstrukcí při cyklickém zmrazování a rozmrazování
 • aplikace je levnější než převážná většina fólií
 • není třeba ochrany při zásypech kolem základů, nebo montáži oceli a drátů
 • jsou zdravotně nezávadné
obrázek na pozadí