+420 774 434 535

Možnosti použití Akvatronu

KDE LZE AKVATRON POUŽÍT

Obecně lze konstatovat, že Akvatron lze použít všude tam, kde potřebujeme zaručit vodonepropustnost stavební konstrukce. Dále všude tam, kde je důležitá ochrana betonové konstrukce proti vlivu médií, urychlujících korozi betonu (kyselé deště, hladové vody atp.).

Zde je důležitá ta vlastnost Akvatronu, že trvanlivost kvalitně provedeného ošetření stavební konstrukce se rovná trvanlivosti vlastní konstrukce. Na rozdíl od jiných způsobů ošetření konstrukce (nátěry, hydrofobizace) se tedy ošetření Akvatronem nemusí periodicky opakovat, což je ekonomicky významný faktor /viz tab. 1

Tab.1: Vliv nepříznivého prostředí na Akvatron
pHpři stálém styku3.0 - 11.0
při periodickém styku2.0 - 13.0
teplotapři stálém styku-40°C až +150°C
při periodickém styku-160°C až +1400°C
vlhkostžádný vliv
UV zářenížádný vliv
oxidacežádný vliv

Další důležitou vlastností Akvatronu je, že jeho aplikace je možná jak na čerstvý tak na starý beton, samozřejmě za předpokladu kvalitně připraveného podkladu. Akvatron však nezabraňuje jenom propustnosti vody, ale rovněž dalším roztokům a rovněž, což je zvláště důležité i ropným produktům /viz tab. 2

Tab.2: Kloknerův ústav, zkouška kapalinotěsnosti nafty.
kapalné médiumsledované průniky
kapalného média
neošetřený podkladpodklad ošetřený
AKVATRONEM 6
motorová naftaDoba průniku vzorkem
50 mm (hod)
průnik po 72 hodináchprůnik nezaznamenán
po 168 hodinách
Průměrný max. průnik
(mm)
< 50 mm - proteklo< 1 mm
Průměrný max. průnik
(mm)
< 50 mm - proteklo< 1 mm

Z uvedeného tedy vyplývá, že oblast používání Akvatronu je velmi široká. S úspěchem se používá na vodohospodářských stavbách, zejména při rekonstrukcích ČOV. Rovněž při opravách nádrží v průmyslových zařízeních, kde se vyskytují kapaliny s různým stupněm pH a proto agresivní vůči betonu. Vzhledem k odolnosti vůči průniku ropných produktů se naskytuje množství možných aplikací.

graf: Kloknerův ústav, zkouška kapalinotěsnosti nafty.
obrázek na pozadí